MONOBI 360

MONOBI 360

Knitwear Wholegarment

Technical inlay, cotton, seamless